צוות תכנית אב לתחבורה
שינויים בקווי התחבורה הציבורית בירושלים- דרום


שנה

: 2012

רקע:

תכנית האב לתחבורה בירושלים, מקדמת את מערכות התחבורה הציבוריות והפרטיות בעיר, מייעלת אותן ומתאימה אותן לצרכיה המשתנים של העיר ותושביה. ברקע מתבצעים מדי תקופה שינויים בקווי התחבורה הציבורית, כחלק מתהליך תכנוני ארוך טווח.

האתגר: עוד פעם משנים את הקו?

צרכן התחבורה הציבורית, רגיל לנסוע במסלול קבוע, במספר קו מסוים ובשעות דומות במשך תקופה ארוכה מחייו. כיצד ניתן לרכך את הנחיתה עם שינוי הקווים?

הפתרון שלנו: שינוי הוא גם שיפור, נעזור לכם להתרגל אליו מהר...

שינוי עבורנו הוא שיפור, לא זו לא סיסמה ריקה מתוכן אלא תפיסה המלווה אותנו בעיצוב ותכנון חומרי הסברה. פיתוח שיטת הצגת המפות השונות הפכה לשם דבר בישראל והביאה אותנו להתמודדות עם האתגרים ההסברתיים הגדולים ביותר בתחום התחבורה בעשר השנים האחרונות. במקרה זה, מספרי דאגנו למפות קו ומפות מסלול מאוירות וקלות להבנה כמו גם לעיצוב חוברות קו מלאות.

עיצוב עלון סטודנטים לשינויי קווים בדרום מערב ירושלים
עלון סטודנטים מתקפל
עיצוב חוברת שינויי קווים להסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום מערב ירושלים
חוברת שינויי קווים
עיצוב פלייר שינוי קו בירושלים
פלייר שינוי קו
עלון הסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום ירושלים
עלוני הסברה שינויי קווים
פרסום מודעת שינויי תחבורה בדרום ירושלים
מודעות שינויי תחבורה
עיצוב חוברת עירונית מרכזת לשינויי תחבורה בירושלים
חוברת שינויים עירונית
עיצוב מפת תחנת הרכבת הקלה בהר הרצל בירושלים
מפת תחנת הרכבת הקלה הר הרצל
עיצוב מפת בתחנה המרכזית בירושלים
מפת מתחם מעבר
עיצוב מפת קווי אוטובוס בשכונת בית הכרם בירושלים
מפת קווי אוטובוס בבית הכרם
עיצוב מפת מסלול קו סכמטית
מפת מסלול קו סכמטית "מקל"
עיצוב פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס בירושלים
פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס
עיצוב פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים בירושלים
פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב עלון סטודנטים לשינויי קווים בדרום מערב ירושלים
עלון סטודנטים מתקפל
עיצוב חוברת שינויי קווים להסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום מערב ירושלים
חוברת שינויי קווים
עיצוב פלייר שינוי קו בירושלים
פלייר שינוי קו
עלון הסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום ירושלים
עלוני הסברה שינויי קווים
פרסום מודעת שינויי תחבורה בדרום ירושלים
מודעות שינויי תחבורה
עיצוב חוברת עירונית מרכזת לשינויי תחבורה בירושלים
חוברת שינויים עירונית
עיצוב מפת תחנת הרכבת הקלה בהר הרצל בירושלים
מפת תחנת הרכבת הקלה הר הרצל
עיצוב מפת בתחנה המרכזית בירושלים
מפת מתחם מעבר
עיצוב מפת קווי אוטובוס בשכונת בית הכרם בירושלים
מפת קווי אוטובוס בבית הכרם
עיצוב מפת מסלול קו סכמטית
מפת מסלול קו סכמטית "מקל"
עיצוב פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס בירושלים
פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס
עיצוב פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים בירושלים
פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב עלון סטודנטים לשינויי קווים בדרום מערב ירושלים
עלון סטודנטים מתקפל
עיצוב חוברת שינויי קווים להסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום מערב ירושלים
חוברת שינויי קווים
עיצוב פלייר שינוי קו בירושלים
פלייר שינוי קו
עלון הסברה שינויי תחבורה ציבורית בדרום ירושלים
עלוני הסברה שינויי קווים
פרסום מודעת שינויי תחבורה בדרום ירושלים
מודעות שינויי תחבורה
עיצוב חוברת עירונית מרכזת לשינויי תחבורה בירושלים
חוברת שינויים עירונית
עיצוב מפת תחנת הרכבת הקלה בהר הרצל בירושלים
מפת תחנת הרכבת הקלה הר הרצל
עיצוב מפת בתחנה המרכזית בירושלים
מפת מתחם מעבר
עיצוב מפת קווי אוטובוס בשכונת בית הכרם בירושלים
מפת קווי אוטובוס בבית הכרם
עיצוב מפת מסלול קו סכמטית
מפת מסלול קו סכמטית "מקל"
עיצוב פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס בירושלים
פלקט מסלול קו לתחנת אוטובוס
עיצוב פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים בירושלים
פלקט דרכי הגעה ליעדים מרכזיים
Arrow Next Arrow Prev