הרשות לפיתוח ירושלים
עיצוב מפות ומערכות שילוט לפארק ירושלים


שנה

: 2012-2015

רקע:

פארק ירושלים הינו מרחב טבעי של שטחים פתוחים הסובבים את ירושלים ושולחים "אצבעות ירוקות" אל הרקמה האורבאנית, המצויים בסמיכות לאזורי המגורים, מתוכננים ומפותחים במטרה לייצר אזורי פנאי ונופש להנאת תושבי ירושלים, המטרופולין ומבקריה ולשמור על הסביבה הטבעית. הפארק משתרע על כ-15,000 אלף דונם וכולל שביל אופניים מעגלי באורך 43 ק"מ

האתגר:

התמצאות וחוויה מושלמת - לאפשר ולמבקר בפארק ולהנות ומהטבע ומהמרחבים ללא הפרעה תוך התמצאות נוחה במרחב, העשרה ולימוד.

הפתרון שלנו: עבודה בפרויקט מערכתי ומרובה שלבים הכולל:

- תכנון פריסת השילוט אל מול התכנון האדריכלי,

- עיצוב וביצוע גרפי הכוללים פיתוח המותג, איור ובניית שפת אייקונים שתקל על ההבנה וההתמצאות בשטח

- תכנון מפורט בניית מפרטים והפקה של מערכת שילוט מורכבת הכוללת טיפוסי שלטים מגוונים: שלטי התמצאות, שלטי הכוונה, שלטי אזהרה והתנהגות ושלטי תנועה.

עלון מידע פארק ירושלים
עלון מידע
עיצוב מפות פארק ירושלים - עמק מוצא
מפת עמק מוצא
מפת עמק הארזים - פארק ירושלים
מפת עמק הארזים
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
סוגי שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
Arrow Next Arrow Prev
עלון מידע פארק ירושלים
עלון מידע
עיצוב מפות פארק ירושלים - עמק מוצא
מפת עמק מוצא
מפת עמק הארזים - פארק ירושלים
מפת עמק הארזים
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
סוגי שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
Arrow Next Arrow Prev
עלון מידע פארק ירושלים
עלון מידע
עיצוב מפות פארק ירושלים - עמק מוצא
מפת עמק מוצא
מפת עמק הארזים - פארק ירושלים
מפת עמק הארזים
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
סוגי שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
 עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים - איורים
איור לשלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
עיצוב ותכנון שלטי מבואה פארק ירושלים
שלטי מבואה
Arrow Next Arrow Prev