משרד התחבורה, רכבת ישראל
הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית


שנה

: 2016

הפרוייקט

משרד התחבורה השיק את רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית, המחלקת את ישראל לאזורי תעריף שונים וקובעת הסדרי תשלום נוחים בין האזורים השונים

השירות - אסטרטגיה, הסברה ובניית אתר

קמפיין הרפורמה בתעריפים של משרד התחבורה הציב אתגר אסטרטגי וביצועי משמעותי – כיצד לפשט ולהסביר רפורמה כה מסובכת? איקן מס גיבשה את אסטרטגיית ההסברה של הקמפיין, עיצבה מפות מופשטות להמחשת אזורי הרפורמה, עיצבה ובנתה אתר אינטרנט עבור רכבת ישראל בדגש על חווית משתמש קלה, ברורה ונעימה. כמו כן, עוצבו חומרי ההסברה לקמפיין: עלונים, פוסטרים, פלקט מידע, ביגוד דיילים ודלפק הסברה 

 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
עלון הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה
עלון מידע והסברה
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - רכבת ישראל
עלון מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב שילוט חוצות - רכבת ישראל ומשרד התחבורה
פוסטר
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב פלקטי מידע הסברה - משרד ד התחבורה ורכבת ישראל
פלקט מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב דלפק הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
דלפק הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב חולצת דיילים - משרד התחבורה ורכבת ישראל
חולצת דיילים
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר למובייל - רכבת ישראל
אתר מותאם למובייל
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר - רכבת ישראל
אתר אינטרנט
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - תל-אביב-יפו
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - מפה
מפת איזורי תעריף - ירושלים
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - באר שבע
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - חיפה
Arrow Next Arrow Prev
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
עלון הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה
עלון מידע והסברה
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - רכבת ישראל
עלון מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב שילוט חוצות - רכבת ישראל ומשרד התחבורה
פוסטר
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב פלקטי מידע הסברה - משרד ד התחבורה ורכבת ישראל
פלקט מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב דלפק הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
דלפק הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב חולצת דיילים - משרד התחבורה ורכבת ישראל
חולצת דיילים
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר למובייל - רכבת ישראל
אתר מותאם למובייל
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר - רכבת ישראל
אתר אינטרנט
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - תל-אביב-יפו
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - מפה
מפת איזורי תעריף - ירושלים
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - באר שבע
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - חיפה
Arrow Next Arrow Prev
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
עלון הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה
עלון מידע והסברה
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב עלון הסברה - רכבת ישראל
עלון מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב שילוט חוצות - רכבת ישראל ומשרד התחבורה
פוסטר
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב פלקטי מידע הסברה - משרד ד התחבורה ורכבת ישראל
פלקט מידע והסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב דלפק הסברה - משרד התחבורה ורכבת ישראל
דלפק הסברה
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב חולצת דיילים - משרד התחבורה ורכבת ישראל
חולצת דיילים
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר למובייל - רכבת ישראל
אתר מותאם למובייל
רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - עיצוב אתר - רכבת ישראל
אתר אינטרנט
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - תל-אביב-יפו
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - מפה
מפת איזורי תעריף - ירושלים
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - באר שבע
 רפורמת תעריפי תחבורה ציבורית - בניית ועיצוב מפה
מפת איזורי תעריף - חיפה
Arrow Next Arrow Prev