עיריית ירושלים
'רענון מותג כרטיס 'ירושלמי


שנה

: 2013

רקע:

כרטיס התושב 'ירושלמי' נחשב להצלחה בקנה מידה ארצי. ירושלמים משתמשים בו, רוכשים כרטיסים בהנחה משמעותית ונכנסים לאתרים עירוניים במחירים נמוכים באופן משמעותי. בשנת 2013 הושק השלב החדש של כרטיס 'ירושלמי'.

האתגר: 'ירושלמי'? זה באמת שווה לי?

כרטיס 'ירושלמי' פנה בגרסתו הראשונה לכל תושבי ירושלים באשר הם. צעירים, מבוגרים, הורים לילדים, סטודנטים ופנסיונרים. כולם הוזמנו להשתמש בכרטיס, למרות שחלק מהפעילויות כלל לא הותאמו אליהם אישית. חלקם השתמשו וחלקם ויתרו מראש על ההנחות המשמעותיות.

הפתרון שלנו: 'ירושלמי' לכל אחד בנפרד

רענון המותג כלל בראש ובראשונה פילוח של קהלי המטרה, צעירים, סטודנטים, מבוגרים, כולם זכו להתייחסות. הכרטיס כוון לכל אחד מהקהלים באופן אישי וההנחות בהתאם. הצערת שפת המותג כללה שימוש בצבעים שונים ומתיחת השפה בהתאם לדרישות כל אחד מהקהלים.  

עיצוב כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
עיצוב עלון הטבות ירושלמי ממוקד לבני נוער
עלון הטבות לנוער
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
חוברת הטבות שיווקית ירושלמי
חוברת הטבות
פרסום הטבות כרטיס ירושלמי
מודעת עיתון
פרסום הנחות ואירועים תקופתיים במסגרת כרטיס ירושלמי
מודעת הנחות ואירועים
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
עיצוב עלון הטבות ירושלמי ממוקד לבני נוער
עלון הטבות לנוער
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
חוברת הטבות שיווקית ירושלמי
חוברת הטבות
פרסום הטבות כרטיס ירושלמי
מודעת עיתון
פרסום הנחות ואירועים תקופתיים במסגרת כרטיס ירושלמי
מודעת הנחות ואירועים
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
כרטיסי הנחה מפולחים לקהלים שונים
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
עיצוב עלון הטבות ירושלמי ממוקד לבני נוער
עלון הטבות לנוער
עיצוב חוברת הטבות כרטיס ירושלמי
חוברת הטבות
חוברת הטבות שיווקית ירושלמי
חוברת הטבות
פרסום הטבות כרטיס ירושלמי
מודעת עיתון
פרסום הנחות ואירועים תקופתיים במסגרת כרטיס ירושלמי
מודעת הנחות ואירועים
Arrow Next Arrow Prev