מנהרות הכרמל
קמפיין פתיחת מחלף ידין


שנה

: 2014

רקע:

בשנים האחרונות מערכת הכבישים החדשה במרחב חיפה וסביבתה יתרה את הצורך של נהגים רבים לעשות שימוש במנהרות הכרמל הפועלות ככביש אגרה. חיבור חדש מכביש מהיר מס' 22 יצר הזדמנות לשיווק יתרונות מנהרות הכרמל למשתמשים פוטנציאלים שעד כה העדיפו לנוע בצירים אחרים. 

הפתרון שלנו:

אסטרטגיית הקמפיין הייתה להגיע לנהגים בזמן הנהיגה, קרוב ככל האפשר לנקודת ההחלטה. לצורך כך נעשה שימוש בקריאטיב פשוט וענייני המכווין את הנהגים לציר הפתוח והמהיר ביותר – מנהרות הכרמל. בהתאם נעשה שימוש מוגבר במדיות בסביבת הנהג כגון רדיו כולל תשדירים ותוכן שיווקי, בפרסום חוצות, דף נחיתה, פרסום סלולרי, שילוטי קופות וכד'. 

קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - מודעת עיתון
מודעת עיתון
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - עלון מידע
עלון מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פלייר מידע
פלייר מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום חוצות
פרסום חוצות
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום בסלולר
פרסום בסלולר
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - דף נחיתה
דף נחיתה
תשדיר רדיו
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פעילות בתוכנית הרדיו סלוצקי ודומינגז רדיו חיפה ורדיו תל אביב
פעילות תוכן שיווקי ברדיו חיפה ותל-אביב
Arrow Next Arrow Prev
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - מודעת עיתון
מודעת עיתון
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - עלון מידע
עלון מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פלייר מידע
פלייר מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום חוצות
פרסום חוצות
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום בסלולר
פרסום בסלולר
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - דף נחיתה
דף נחיתה
תשדיר רדיו
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פעילות בתוכנית הרדיו סלוצקי ודומינגז רדיו חיפה ורדיו תל אביב
פעילות תוכן שיווקי ברדיו חיפה ותל-אביב
Arrow Next Arrow Prev
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - מודעת עיתון
מודעת עיתון
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - עלון מידע
עלון מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פלייר מידע
פלייר מידע
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום חוצות
פרסום חוצות
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פרסום בסלולר
פרסום בסלולר
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - דף נחיתה
דף נחיתה
תשדיר רדיו
קמפיין פתיחת מחלף ידין למנהרות הכרמל בחיפה - פעילות בתוכנית הרדיו סלוצקי ודומינגז רדיו חיפה ורדיו תל אביב
פעילות תוכן שיווקי ברדיו חיפה ותל-אביב
Arrow Next Arrow Prev