משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עיצוב רישיון רכב


שנה

: 2012

רקע:

משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, אחראי לקידום תשתית התחבורה הציבורית, הכבישים, המסילות והרכב בכלל במדינת ישראל. בתוך כלל הנושאים, פועל המשרד לייעול מערכת הרישוי מול בעלי הרכבים, וכן להנגשת המידע בתוך המשרד ומחוצה לו.

האתגר והפתרון שלנו: אני לא מבין כלום. מה, מתי ואיפה?

טופס הרישוי, רשיון הרכב המוכר כל כך, עבר בעזרתנו שינוי מהותי והפך למובן יותר, נגיש יותר לציבור הנהגים הישראלי. רישיון הרכב עוצב, תוכנן והופק על ידינו במטרה להפוך את הליך רישוי הרכב להליך פשוט יותר. 

עיצוב טופס רישיון רכב עבור משרד התחבורה
עיצוב טופס רישיון רכב
עיצוב מעטפת רישיון נהיגה ותוכן שיווקי עבור משרד התחבורה
עיצוב מעטפה ותוכן שיווקי
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב טופס רישיון רכב עבור משרד התחבורה
עיצוב טופס רישיון רכב
עיצוב מעטפת רישיון נהיגה ותוכן שיווקי עבור משרד התחבורה
עיצוב מעטפה ותוכן שיווקי
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב טופס רישיון רכב עבור משרד התחבורה
עיצוב טופס רישיון רכב
עיצוב מעטפת רישיון נהיגה ותוכן שיווקי עבור משרד התחבורה
עיצוב מעטפה ותוכן שיווקי
Arrow Next Arrow Prev