עיריית ירושלים
בונים את העתיד שלנו בירושלים


שנה

: 2014

רקע:

עיריית ירושלים יוצאת כל שנה בקמפיין המתאר את השגיה של העירייה בשנה החולפת. 

הפתרון שלנו:

האסטרטגיה הפרסומית הייתה להציג את הפרויקטים שהושלמו ושנמצאים בביצוע כחלק מחזון העירייה לשיפור איכות החיים ברת קיימא בירושלים. הקמפיין משלב בין הפרויקטים הפיסיים לבין קהל היעד המרכזי- ילדי העיר היום, תושביה מחר. הקמפיין הופץ באמצעות דיוור ישיר כחלק מדיוור הארנונה של עיריית ירושלים וכן בפרסום בעיתון ובפייסבוק. 

 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תרבות, עסקים, חינוך
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - גינות, סביבה, טבע עירוני
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תעסוקה, ספורט, מינהלים קהילתיים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע - כפולת פנים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע
 עיצוב ומיתוג קמפיין
מודעת עיתון
 עיצוב ומיתוג קמפיין
דיוור ישיר
 עיצוב ומיתוג קמפיין
התאמת דף פייסבוק
Arrow Next Arrow Prev
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תרבות, עסקים, חינוך
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - גינות, סביבה, טבע עירוני
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תעסוקה, ספורט, מינהלים קהילתיים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע - כפולת פנים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע
 עיצוב ומיתוג קמפיין
מודעת עיתון
 עיצוב ומיתוג קמפיין
דיוור ישיר
 עיצוב ומיתוג קמפיין
התאמת דף פייסבוק
Arrow Next Arrow Prev
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תרבות, עסקים, חינוך
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - גינות, סביבה, טבע עירוני
 עיצוב ומיתוג קמפיין
אימג' מוביל - תעסוקה, ספורט, מינהלים קהילתיים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע - כפולת פנים
 עיצוב ומיתוג קמפיין
חוברת מידע
 עיצוב ומיתוג קמפיין
מודעת עיתון
 עיצוב ומיתוג קמפיין
דיוור ישיר
 עיצוב ומיתוג קמפיין
התאמת דף פייסבוק
Arrow Next Arrow Prev