Temple Israel
Temple Israel USA סידור תפילה


שנה

: 2002

רקע:
קהילת Temple Israel נחשבת לאחת הקהילות היהודיות הגדולות והפעילות בצפון אמריקה, בה חברים אלפי יהודים. אחת הפעילויות המגבשות והמאחדות של הקהילה, הייתה הפקת סידור תפילה התפור למידותיהם.

האתגר:
כאשר מדובר בקהילה כה גדולה, מדובר בעיקר בדעות רבות ובטעמים שונים ומגוונים. האתגר הגדול הוא כמובן, למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר, אך עם זאת לדעת להעניק למוצר את הנגיעות הייחודיות לקהילה, לאופייה ולרגישויותיה.

הפתרון שלנו:
במקרה זה במיוחד, טוב מראה עיניים. הסידור עוצב ועומד על ידינו ומהווה עד היום ספר מנחה בחייה של הקהילה. מדי פעם אנו מוצאים את עצמנו זוכים למחמאות על הסידור ונהנים לדעת שאף שמדובר בסידור תפילה, המראה והאופי הנשקף מן הסידור, תרמו למיצוב הקהילה ולנבדלותה בין הקהילות היהודיות הרבות בצפון אמריקה.

עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב כפולת פנים מאויירת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים מאויירת
עיצוב כפולת פנים אתה קידשת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים אתה קידשת
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כפולת פנים
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב כפולת פנים מאויירת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים מאויירת
עיצוב כפולת פנים אתה קידשת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים אתה קידשת
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כפולת פנים
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב כפולת פנים מאויירת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים מאויירת
עיצוב כפולת פנים אתה קידשת בסידור תפילה Temple Israel
כפולת פנים אתה קידשת
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כפולת פנים
כפולת פנים סידור תפילה
עיצוב סידור תפילה לקהילת Temple Israel- כריכה
כריכת הסידור
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
סידור תפילה קהילת Temple Israel
כפולת פנים סידור תפילה
Arrow Next Arrow Prev