Ministry of Ttransport / The Ayalon Highway
מיתוג פרויקט BRT


שנה

: 2012

רקע:

משרד התחבורה מקדם כל העת תכניות לייעול מערך התחבורה הציבורית במדינת ישראל. למשרד תכניות רבות חלקן בתהליכי ביצוע מתקדמים, חלקן הסתיימו, וחלקן נמצאות בשלב התכנון וגיוס הרשויות המתאימות להנעת הפרויקט.

האתגר: לשכנע ראשי ערים, תושבים דעתניים וגורמי תכנון


המטרה פשוטה למדי, לשכנע שפרויקט ה
BRT- יועיל לכל אחת מן הערים בהן יעבור. להציג את הפרויקט כהליך תכנוני וביצועי מורכב את כזה המנוהל נכון. ולשכנע.

והפתרון שלנו: מצגת דינמית מפורטת ומותאמת אישית לכל עיר

המצגת הדינמית וכלל המוצרים הנלווים לה, החל בלוגו, הסיסמה, הגדרת המיצוב וכלה בשפה הגרפית מבטאים יותר מכל את הנכונות והיכולת לבצע את המשימה. המצגת הוצגה ועדיין מוצגת בפני מקבלי ההחלטות, מעבירה את המסר לתושבים ומצוטטת במערכות התקשורת השונות.

עיצוב לוגו פרויקט הקו השרון BRT
לוגו
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת תדמיתית לפרויקט
מפת רשת קווי BRT
מפת רשת הקווים
מפת מקטע BRT
BRT מפת מקטע עבודות
מצגת אינטראקטיב
מצגת אינטראקטיבית
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב לוגו פרויקט הקו השרון BRT
לוגו
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת תדמיתית לפרויקט
מפת רשת קווי BRT
מפת רשת הקווים
מפת מקטע BRT
BRT מפת מקטע עבודות
מצגת אינטראקטיב
מצגת אינטראקטיבית
Arrow Next Arrow Prev
עיצוב לוגו פרויקט הקו השרון BRT
לוגו
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת פרויקט
חוברת תדמיתית לפרויקט
מפת רשת קווי BRT
מפת רשת הקווים
מפת מקטע BRT
BRT מפת מקטע עבודות
מצגת אינטראקטיב
מצגת אינטראקטיבית
Arrow Next Arrow Prev