קונקס ירושלים
מיתוג חברת קונקס ירושלים


שנה

: 2014

רקע:

חברת קונקס ירושלים (רכבת קלה) בע"מ, מפעילה את מערכת הרכבת הקלה הראשונה והיחידה בישראל. החברה אחראית להפעלת כל מרכיבי המערכת ובכלל זה תחזוקת הקרונות והמסילות, מערך התשלום והשירות ללקוח, והבטחת נסיעה בטוחה ותקינה.

השירות שלנו:

Ikan Maas - Ceative Branding בנתה עבור חברת קונקס מותג דינמי הנשען על המותג הישן ומצעיד אותו קדימה בהתאם לערכי החברה ולרמת השירות אותה החברה מייצגת. תהליך בניית המותג כלל איפיון, ניתוח ובניית אסטרטגית מותג, עיצוב וביצוע רענון הלוגו, כתיבת הגדרת מיצוב ועיצוב ניירת ומוצרי תדמית לעובדים, למבקרים ולנוסעים. המוצרים משולבים בקמפיינים הפרסומים, במוצרי הקד"מ, במוצרי השיווק והפרסום ועוד.

 

לוגו חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
לוגו חדש
ניירת משרדית חברת קונקס ירושלים
ניירת משרדית
רכבי שירות ממותגים חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכבי שירות ממותגים
רכב שירות ממותג חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכב שירות ממותג
חתימות מייל קונקס רכבת קלה ירושלים
חתימת מייל
 איור מקורי רכבת קלה ואתרים מרכזיים בירושלים
איור מקורי רכבת קלה ואתרים בירושלים
מחברת ממותגת עם איור מוביל קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברת ממותגת
פולדר ממותג קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב מצגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגות חברה
פלקטים תדמיתיים למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
פלקטים תדמיתיים
שפת אימג'ים מובילים לקונקס רכבת קלה ירושלים
שפת אימג'ים מובילים
מחברות ממותגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברות ממותגות
תערוכת צילומים תדמיתית למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תערוכת צילומים תדמיתית
פולדר תדמיתי קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב גריד למצגת תדמית עבור קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
מצגת תדמית חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
שילוט למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
שילוט משרדים
תמונות אווירה למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תמונות אווירה
Arrow Next Arrow Prev
לוגו חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
לוגו חדש
ניירת משרדית חברת קונקס ירושלים
ניירת משרדית
רכבי שירות ממותגים חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכבי שירות ממותגים
רכב שירות ממותג חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכב שירות ממותג
חתימות מייל קונקס רכבת קלה ירושלים
חתימת מייל
 איור מקורי רכבת קלה ואתרים מרכזיים בירושלים
איור מקורי רכבת קלה ואתרים בירושלים
מחברת ממותגת עם איור מוביל קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברת ממותגת
פולדר ממותג קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב מצגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגות חברה
פלקטים תדמיתיים למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
פלקטים תדמיתיים
שפת אימג'ים מובילים לקונקס רכבת קלה ירושלים
שפת אימג'ים מובילים
מחברות ממותגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברות ממותגות
תערוכת צילומים תדמיתית למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תערוכת צילומים תדמיתית
פולדר תדמיתי קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב גריד למצגת תדמית עבור קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
מצגת תדמית חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
שילוט למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
שילוט משרדים
תמונות אווירה למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תמונות אווירה
Arrow Next Arrow Prev
לוגו חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
לוגו חדש
ניירת משרדית חברת קונקס ירושלים
ניירת משרדית
רכבי שירות ממותגים חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכבי שירות ממותגים
רכב שירות ממותג חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
רכב שירות ממותג
חתימות מייל קונקס רכבת קלה ירושלים
חתימת מייל
 איור מקורי רכבת קלה ואתרים מרכזיים בירושלים
איור מקורי רכבת קלה ואתרים בירושלים
מחברת ממותגת עם איור מוביל קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברת ממותגת
פולדר ממותג קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב מצגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגות חברה
פלקטים תדמיתיים למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
פלקטים תדמיתיים
שפת אימג'ים מובילים לקונקס רכבת קלה ירושלים
שפת אימג'ים מובילים
מחברות ממותגות חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מחברות ממותגות
תערוכת צילומים תדמיתית למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תערוכת צילומים תדמיתית
פולדר תדמיתי קונקס רכבת קלה ירושלים
פולדר ממותג
עיצוב גריד למצגת תדמית עבור קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
מצגת תדמית חברת קונקס רכבת קלה ירושלים
מצגת תדמיתית
שילוט למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
שילוט משרדים
תמונות אווירה למשרדי קונקס רכבת קלה ירושלים
תמונות אווירה
Arrow Next Arrow Prev