Livigent Israel
בניית אתר ליוויג'נט


שנה

: 2013

רקע:

חברת Livigent Israel עוסקת באספקת שירותי סינון תכנים באינטרנט. החברה הינה הזרוע הישראלית של חברת Livigent  האמריקאית ופעילה בשוק המקומי מספר שנים בצורות שונות. לקראת שלב ההכרעה האם להעצים את פעילות החברה בישראל או למכור את פעילותה למפעיל מקומי, פנו אלינו מנהלי השיווק על מנת שנאפיין ונעצב אתר אינטרנט תדמיתי.

הפתרון שלנו:

חברת איקן מס בנתה את האתר על כל שלביו וביצעה את שלבי איפיון האתר, עיצוב, תכנות, קידום SEO והזנה וניהול התוכן.

שימוש בערכי המותג שנבנו עבור החברה, והשפה הגרפית הנקייה הביאה לבניית לאתר אינטרנט דינמי, הממצב את ערכיה המרכזיים שלה.

דף בית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר
בניית אתרי אינטרנט - חברת ליוויגנט
עיצוב אתר אינטרנט
אתר אינטרנט ליווגנט- דף פנים
עיצוב אתר אינטרנט
עיצוב ובניית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר אינטרנט
Arrow Next Arrow Prev
דף בית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר
בניית אתרי אינטרנט - חברת ליוויגנט
עיצוב אתר אינטרנט
אתר אינטרנט ליווגנט- דף פנים
עיצוב אתר אינטרנט
עיצוב ובניית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר אינטרנט
Arrow Next Arrow Prev
דף בית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר
בניית אתרי אינטרנט - חברת ליוויגנט
עיצוב אתר אינטרנט
אתר אינטרנט ליווגנט- דף פנים
עיצוב אתר אינטרנט
עיצוב ובניית אתר Livigent Israel
עיצוב אתר אינטרנט
Arrow Next Arrow Prev