נתיבי איילון
הפקת אירועים - נתיבי איילון


שנה

: 2013

רקע

חברת נתיבי איילון פועלת ומקדמת תכניות תחבורתיות שונות במרחב גוש דן והשרון. 

השירות - הפקת אירועים, הפקת טקסים, מיתוג אירועים

במסגרת פעילותה, נדרשה חברת נתיבי איילון לשירותי מיתוג והפקה של אירועים וטקסים מיוחדים בסיום הפרוייקטים השונים עליהם היא אמונה.

במסגרת הפרוייקטים השונים ביצעה איקן מס שירותים מגוונים: הפקת אירועים, הפקת טקסים, מיתוג אירועים, מיתוג במות, מיתוג מוצרי קד"מ, ועוד.

הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
כרית ומספריים מוזהבים
הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הרחבת אחוב קפלן נתיבי איילון
מיתוג מתחם הטקס
הפקת טקס פתיחת רחוב אבו חצירא המחודש בבני ברק נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון - הפרחת בלונים
הפרחת בלונים
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון -במה
במה ממותגת
Arrow Next Arrow Prev
הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
כרית ומספריים מוזהבים
הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הרחבת אחוב קפלן נתיבי איילון
מיתוג מתחם הטקס
הפקת טקס פתיחת רחוב אבו חצירא המחודש בבני ברק נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון - הפרחת בלונים
הפרחת בלונים
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון -במה
במה ממותגת
Arrow Next Arrow Prev
הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
כרית ומספריים מוזהבים
הפקת טקס פתיחת נתיב חמישי נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הרחבת אחוב קפלן נתיבי איילון
מיתוג מתחם הטקס
הפקת טקס פתיחת רחוב אבו חצירא המחודש בבני ברק נתיבי איילון - במה
במה ממותגת
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון - הפרחת בלונים
הפרחת בלונים
הפקת טקס פתיחת הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לרחובות נתיבי איילון -במה
במה ממותגת
Arrow Next Arrow Prev