grid icon
מיתוג ופרסום חברת נתע רכבת קלה לגוש דן 2000
מיתוג ופרסום חברת נ.ת.ע 2000
עיצוב, איור והפקת חוברות צביעה והפעלה ממותגות לילדים בנושא הרכבת הקלה בגוש דן
מיתוג הרכבת הקלה לילדים בתל אביב
מיתוג ועיצוב קמפיין משפרים בתנועה שינויים בלוחות זמנים וקווים חדשים בגוש דן
קמפיין משפרים בתנועה
עיצוב ופרסום בפרויקט ליווי עבודות הקמת הרכבת הקלה בגוש דן של חברת נתע
ליווי עבודות הקמת הרכבת הקלה בגוש דן
מיתוג ופרסום קמפיין ״חנה וסע״ נתע
קמפיין ״חנה וסע״
 מיתוג שלב עבודות הקמת הרכבת הקלה בגוש דן
מיתוג שלב עבודות הקמת הרכבת הקלה
קמפיין פתרונות תחבורה ציבורית לעבודות הרכבת הקלה בתל-אביב
קמפיין פתרונות תחבורה ציבורית לעבודות הרכבת הקלה בתל-אביב
מיתוג חברה, מיתוג ופעילויות משאבי אנוש -  נתע
מיתוג חברה